Condicions

La casa disposa de cuina totalment equipada, llençols i tovalloles de bany. No s’inclouen les tovalloles de piscina.

No està permès l’allotjament a un nombre major a les contractades. Caldrà detallar el numero de persones adultes, els nens/es i els que són menors de 2 anys.

No està permès d’introducció d’equips de so sense prèvia comunicació.

No es permet introduir aparells que alterin el consum habitual de subministrament.

Reserva i pagaments

Cal fer una paga i senyal del 25% del preu total de l’estada per cap de setmana i el 30% per ponts i setmanes.

Pagament de l’import de l’estada: en general en el moment d’entrada a la casa o de fer-se efectiva la ocupació de la casa.

Anulació de reserva

Es torna la paga i senyal del 100% si l’anulació es amb més de 30 dies d’anticipació a la data d’estada; un 50% de la paga i senyal si l’ anulació de la reserva es entre els 30 i 15 dies d’anticipació de la data d’estada. No es retornarà cap percentatge de la paga i senyal en cas d’anulació de la reserva en 15 dies o menys d’anticipació de la data d’estada.